NL

Op een verwaarloosd industriegebied ligt in het gras een oud, lelijk vormgegeven makelaarsbord. Met rode punten worden de positieve eigenschappen van huizen opgesomd. Eén zo’n punt speelt de hoofdrol. Een rijtje roestvlekken loopt als voetstappen het beeld uit.

EN

On a desolated industrial estate, an old ugly designed broker’s billboard is lying in the grass. With red points, the positive features of houses are listed. One of these points is the highlight. Like footsteps, a small row of rust spots run off the image.