Kringen in het water

Mijn schoonzus vertelde me onlangs dat het werk van een kunstenaar kan zorgen voor kringen in het water, soms grotere kringen, die weer andere kringen veroorzaken, soms kleinere kringen. Maar de kans bestaat dat wat je maakt, iemand kan raken en daardoor impact kan hebben. Een mooi, geruststellend idee, vind ik dat.

Op hetzelfde moment dat ons gesprek plaatsvond, werden er in een 5 VWO klas op het HML tijdens de Nederlandse les, fragmenten uit mijn boek ‘alles is geweest’ gebruikt voor een podcast. Eerder was ik geïnterviewd door Sára met vragen over mijn relatie met mijn oma. We namen een paar vragen en antwoorden op voor de podcast en hadden erna nog een leuk open gesprek over het onderwerp.

Sára vertelt me dat er naar aanleiding van de vragen een open gesprek ontstond in de klas over familie, geloof, dementie en oma’s die hun kleinkinderen niet meer herkenden.

Wat hou ik toch van dit soort schoolopdrachten, waarbij je zoveel meer leert dan het lezen van een boek. Fijn dat mijn boek als kleine rimpeling in het water zijn steentje bij kon dragen.

De school formuleert het doel van de opdracht als volgt:
“Door in gesprek te gaan tijdens de voorbereiding en tijdens de leesclub leer je allerlei verbanden te leggen tussen jezelf, het boek, de samenleving en geschiedenis. Je brengt jouw perspectief op een tekst onder woorden en leert ondertussen om ideeën van jezelf en anderen ter discussie te stellen.
Door het bespreken van lezersvragen, het uitwisselen van leeservaringen, het vergelijken van verschillende interpretaties en oordelen leer je boeken beter te lezen, te beoordelen en te begrijpen.”

Het verhaal ‘Geloof’ werd als aanleiding gebruikt om de klas verschillende vragen te stellen. Ik was verrast over de vragen die nav mijn verhaal geformuleerd werden en vind het leuk om er hieronder een aantal te laten lezen.

1. “Geloof jij niet?” vroeg mijn oma eens aan me. Toen ik zei dat ik inderdaad niet in een God geloofde, zei ze direct: “Dat vind ik zo zielig voor je. Dat je je nergens aan vast kunt houden…”
a. Geloof jij zelf in een God?
b. En kun je je in de reactie van oma vinden/ begrijpen? 

2. “Zelf heb ik in mijn jeugd heel wat strijd moeten voeren om niet meer naar de kerk te hoeven gaan. Het was een van de dingen, die ik heel sterk voelde, dat de kerk niet bij mij paste.”
a. Hoe zou jij zelf met deze situatie om gaan?
Geloof is vaak een gevoelig onderwerp, zeker wanneer iemand uit de familie er afstand van wil doen of een andere opvatting heeft over wat geloof is.

Lees pagina 43 nog een keer.
4. Hieruit blijkt dat de oma van Joeri, zelfs toen ze dement werd, nog steun vond bij God.
a. Waarom denk je dat de oma van Joeri steun vond bij God gedurende deze tijd?
b. Waar vind jij steun tijdens moeilijke periodes? Is dit ook bij een God of bij iets anders?

5. In dit fragment komt ook de dementie van oma naar voren. Joeri heeft veel briefjes bewaard die voor oma hielpen om dingen te onthouden.
a. Hoe zou jij het vinden om dit soort briefjes te vinden en te lezen?
b. Heb jij weleens meegemaakt dat het met iemand waarmee je een diepe band had steeds slechter ging?

6.
a. Wat voor impact op je relatie met iemand heeft het, denk je, als diegene gaat dementeren?
b. Moet een relatie altijd van beide kanten komen? Of is er door de jaren een ‘houvast’ waardoor een band altijd blijft bestaan ook wanneer de een niet veel meer te bieden heeft?

alles is geweest

Concept, tekst en beeldmateriaal
Joeri van Beek (Schoonheid van het Niets)

Ontwerp
Erla van der Pauw & Joeri van Beek

Verkrijgbaar via joerivanbeek@yahoo.com
of koop/bestel bij Boekhandel De Vries van Stockum in Den Haag
(€24,95 excl verzendkosten).